Objavljeno

Tik Tok Festival

Tik Tok Festival

TIK TOK FESTIVAL
Cadmus Cineplex, u partnerstvu sa Ministarstvom kulture Crne Gore, organizuje prvi TIK TOK FESTIVAL za djecu uzrasta od 6 do 13 godina u cilju afirmacije ovladavanja i upotreba digitalnih vještina u kreiranju i predstavljanju umjetničkih sadržaja. 

Festival je organizovan u 4 ciklusa, od kojih će prvi biti održan od 15. juna do 15. jula ove godine. Video zapisi snimani u kućnom ambijentu, u trajanju do 20 sekundi, mogu se slati na mail marketing@cadmuscineplex.com. Stručni žiri sačinjen od članova menadžmenta bioskopa pobjednike će birati nakon svakog festivalskog ciklusa, a video zapisi biće emitovani na kanalima informisanja bioskopa i medijskih partnera. Pobjednike očekuju vrijedne nagrade u vidu besplatnih bioskopskih ulaznica i koncesija, a one najkreativnije emitovanje video zapisa na bioskopskom platnu!

SREĆNO!

Klub ubicaVavilon