Objavljeno

Cadmus Cineplex postao član Europa Cinemas Network

Cadmus Cineplex postao član Europa Cinemas Network

Sa ponosom vas obavještavamo da je Cadmus Cineplex postao član Europa Cinemas Netrwork, čime je Crnu Goru postavio na sasvim novu mapu prisustva u svijetu kinematografije.

Cadmus Cineplex se svrstao u red najuspješnijih promotera evropskog filma, a po broju autorskih, dokumentarnih i evropskih igranih filmova prednjači u odnosu na većinu drugih bioskopa u Jugoistočnoj Evropi. 

Budva je po još jednom osnovu postala metropola Evrope.

Cadmus Cineplex, najveća privatna investicija u kulturi Crne Gore posljednjih decenija, će predstavljati našu zemlju na najvećoj evropskoj konferenciji u Bukureštu, gdje se održava dvadeseta Europa Cinemas Network Conference od 24. do 26. novembra, kada će se potpisati i svečano pristupanje Budve i Crne Gore evropskoj porodici najvažnijih bioskopa koji promovišu evropsko kulturno kinematografsko nasljeđe. 

Klub ubicaVavilon