Besplatan parking

Bioskop za svoje posjetioce kao posebnu pogodnost ističe da je besplatan parking obezbijeđen u garaži TQ centra na nivoima.

Posjetilac je dužan samo da pokaže kartu prilikom napuštanja garaže na naplatnom pultu i biće oslobođen troškova parkiranja.

Maksimalno vrijeme korišćenja parkinga je 3h.

Bioskop ne snosi odgovornost za sigurnost vozila niti troškove parkiranja u slučaju se prekorači vrijeme predviđeno za besplatno parkiranje uz bioskopsku ulaznicu kupljenu u Cadmus Cineplex.

Klub ubicaVavilon